VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Klášterní vzdělávací centrum spojuje sektory: rodina, ekologie a kultura s níže popsanými záměry.

RODINA

 • posílit osobnosti členů a posilovat jejich identitu
 • podpořit formaci vztahu manželů
 • nabídnout pomoc při výchově a orientaci hodnot

 

EKOLOGIE

 • doprovodit účastníky v jejich zkušenosti s přírodou a ekologií
 • vytvořit citlivost pro komplexnost a vazby v síti ekologického koloběhu
 • podpořit disponibilitu k ekologickému jednání

 

KULTURA

 • vést lidi k živému vztahu k historii
 • pomáhat při projevování hudebních a uměleckých vloh
 • učinit přístupnou kulturní identitu a rozvíjet její rozmanitost

 

Centrum se zvláště obrací na

 • rodiny s dětmi
 • rodiče, děti, mládež a seniory pro vytváření vztahů mezi generacemi
 • náboženské a sociální skupiny a sdružení
 • vychovatele, učitele a obecně na ty, kdo sdělují myšlenky; pro jejich zdokonalení a aktualizaci

 

Nabízená struktura zahrnuje iniciativy

 • zdokonalení a vzdělávání pro všechny
 • rozvoj koncepčních a konzultačních schopností
 • možnost přenocování na málo i mnoho dní

 

Budova vzdělávacího centra je postavena na půdorysu staré klášterní dílny, nabízí možnost přenocování pro 120 osob a je vybavena jak specializovanými, tak i funkčně zaměřenými aulami (specifické auly pro děti a pro kreativitu, ekologická laboratoř, meditační aula ...), ale také s rekreačními prostory a místnostmi pro pobyt.
V připojené budově jsou místnosti pro výstavy a pro kreativní formace (např. fotografická laboratoř).
 
Vedoucími centra jsou klášter, kraj Švábsko, správní jednota vytvářena z více obcí Neu-Ulmu a obecní rada v Roggenburgu.