KLÁŠTERNÍ KOSTEL

Opatský kostel v Roggenburgu je jednou z nejvýznamnějších rokokových staveb Švábska. Byl postaven v letech 1752-1758, stavbu započal Simpert Kramer a dokončil jeho syn Martin. Půdorys má tvar kříže o délce 70m a šířce 35 m, výška stavby je 28 m. Ve středu je umístěna lavice pro sv. přijímání před oltářem.
 
Umělecké uspořádání ve stupních vytvořil Johann Brutscher. Vysoká stavba kostela nemá podle řádové tradice fasádu, je začleněna do budovy kláštera a má boční vchod. Podélná loď a transept jen o málo nižší vytvářejí formu kříže. Na západní straně transeptu (příčné chrámové lodi) jsou nad dvěma kaplemi v přízemí vztyčeny dvě zvonice (věže) vysoké 70 m se sedmi zvony, z nichž některé jsou staré 500 let. Dvě řady oken zaplavují loď jasným světlem. Fresky byly namalovány Franzem Martinem Kuenem, ale hlavní dílo bylo zničeno již roku 1845, kdy se zřítil strop kostela. Až v roce 1900 bavorský stát rekonstruoval fresky podle starého vzoru. Velká nástropní freska ukazuje vánoční scénu, jako téměř ve všech premonstrátských kostelech, protože řád byl založen o vánocích 1120. Kuen namaloval rovněž oltářní obrazy. Na hlavním oltáři je znázorněno Nanebevzetí Panny Marie, oltáře v transeptu zleva doprava: Narození Páně, Svatá Rodina, Svatý Norbert před Nejsvětější svátostí, Rodina premonstrátů a Snímání z kříže.
 
Impozantní sochy po stranách hlavního oltáře vyřezané Antonem Sturmem zobrazují vlevo sv. Augustina, otce řehole, a vpravo řádového patrona Jana Křtitele. Umělecké sochy po stranách kříže vyřezané r. 1628 Christophem Rodtem pocházejí z předchozího kostela, stejně jako chórové lavice, v nichž je místo pro 50 kanovníků; malé busty představují vlevo Krista a dvanáct apoštolů a vpravo třináct svatých žen. Na pulpitu je možné vidět sv. Norberta s monstrancí stojícího nad bludařem. Kostel je na západě uzavřen překrásnými velkými varhanami v rokokovém stylu. Rozsahem asi 3550 píšťal a 58 rejstříků jsou varhany vhodné pro koncerty. Zvukové efekty jako zvonkohra, ptačí štěbetání nebo krupobití rozšiřují zvukové spektrum k dokonalé harmonii.