KLÁŠTERNÍ MUZEUM

Vedle kostelní brány se nachází vchod do muzea. V několika místnostech je jasně vyložena historie kláštera od založení v roce 1126 až do sekularizace roku 1802. Velký počet vystavených předmětů byl zanechán posledním imperiálním opatem Thaddäusem Aiglerem, který je při své smrti roku 1822 převedl do pokladnice chudých farního úřadu s požadavkem "podržet je spolu na jednom místě, protože patří k dějinám Roggenburgu". Zachováním tohoto odkazu muzeum přispívá k bohaté kultuře klášterů ve Švábsku příkladem bývalého imperiálního opatství v Roggenburgu.
 
Umělecké dědictví 17. a 18. století na témata "Baroko", "Lidová zbožnost" a "Dějiny řádu" je ve středu výstavy: díla ze zlatnictví v Augsburgu, ornáty umělecky vyšívané a malované malíři z Weissenhomu: Franzem Martinem Kuenem a Konrádem Huberem.