KOŠCIǑŁ KLASZTORNY

Košciǒł opactwa w Roggenburgu jest jednym z ważniejszych kompleksǒw z czasu rokoka w Svevia. Budowany w latach 1752 do 1758 przez Simperta Kramera, zostaje ukoňczony przez jego syna Martina Kramera. Ma kształt krzyża i plan architektoniczny košcioła wynosi: 70 metrǒw długošci, 35 metrǒw szerokošči i 28 metrǒw wysokošci. Przed ołtarzem znajduje się stǒł ofiarny. Artystyczne freski w stopnie zostały stworzone przez Johanna Brutschera. Wysoka konstrukcja košcioła, według tradycji zakonu nie posiada fasady a front jego został włączony do gmachu klasztornego i ma przyboczne wejšcie.
 
Podłużna nawa i przecinające się boki tworzą kształt krzyża. Ze strony zachodniej opodal przekątnych naw, powyżej dwǒch kaplic bocznych mieszczą się dwie dzwonnice mierzące 70 metrǒw wysokošci i posiadające siedem dzwonǒw liczących sobie około 500 lat. Dwa szeregi okien ošwietlają košciǒł jasnym šwiatłem. Freski namalowane zostały przez Franza Martina Kuena lecz pierwsze dzieło zostało zniszczone w 1845 roku przez zawalający się sufit. Jedynie w 1900 roku paňstwo bawarskie postanowiło zrekonstruowač freski według antyczenego wzoru. Potężne malowidło mieszczące się na suficie przedstawia scene z bożego narodzenia jak prawie we wszystkich košciołach Premonstratensǒw diatego że zakon założony został w dniu šwiąt bożego narodzenia w 1120 roku. Kuen ozdobił rǒwnież częšci słupǒw ołtarza. Na głǒwnym ołtarzu znajduje się „Wniebowzięcie Najšwiętszej Maryji Panny". Po przekątnych bokach od lewej do prawej strony: „Narodziny Jezusa Christosa" i „Šwięta Rodzina", „Šwięty Norbert przed Stworzycielem", „Zgromadzenie Premonstratensǒw" oraz „Zdjęcie z Krzyża". Imponujące rzežby mieszczące się obok ołtarza głǒwnego, od lewej stronyojciec założyciel reguły zakonu Šwięty Augustyn, natomiast od strony prawej-patron klasztru Šwięty Jan Chrzciciel, dłuta Antona Sturma. Artystyczne statuły w ołtarzu šwiętego krzyża wyrzežbione w 1628 roku przez Christopha Rodta pochodzą z poprzedniego košcioła jak rǒwnież ławki chǒru mające miejsca dla 50 kanonikǒw, przedstawiają popiersia 12 apostołǒw po lewej stronie i 13 swiętych kobiet po prawej. Na ambonie można zobaczyč Šwiętego Norberta, ktǒry jest wywyższony nad chlubioncym się heretykiem. Košciǒł ukoňczony został od strony zachodniej pięknymi, dużymi organami w stylu rokoko ze swoimi 3550 piszczałkami i 58 tonami tychże organǒw nadających się do koncertǒw. W efekcie dzwięk jak „kuranty", „špiew ptakǒw" oraz „grad" rozszerzają całkowicie widmo do pełnej doskonałej harmonii.