Bisericǎ mǎnǎstirii

Biserica abaţialǎ din Roggenburg e unul dintre cele mai importante edificii din Şvabia în stilul rococo. A fost construitǎ intre anii 1752-1758. Construcţia a fost inceputǎ de Simpert Kramer şi a fost terminatǎ de fiul: Martin Kramer.
 
Biserica are forma unei cruci, cu dimensiunile: lungimea 70m, lǎrgimea de 35m şi inǎlţimea interioarǎ de 28m. In mijloc se aflǎ banca de comunione, in fata altarului sculpturile artistice au fost lucrate de Johann Brutscher. Clǎdirea nu are, cum s-ar aştepta, o faţadǎ dupǎ tradiţia ordinului, ci este intregratǎ in clǎdirea mǎnǎstirii cu o intrare lateralǎ. Nava principalǎ cu narea transversalǎ, asupra celor douǎ capele laterale se ridicǎ cele douǎ turnuri, inalte de 70 de m, cu 7 clopote, care au 500 de ani. Douǎ rǎnduri de ferestre fac biserica sǎ fie inundatǎ de o luminǎ clarǎ.
 
Frescourile au fost pictate de Franz Martin Kuen, dar opera principalǎ era deja distrusǎ in 1845 cand tavanul s-a surpat.
 
Numai în anul 1900, statul bavarez a reconstruit frescourile urmând modelul antic. Fresca principalǎ de pe tavanul bisericii aratǎ scena Crǎciunului, cum putem sǎ vedem in mai toate bisericile premonstratense, deoarece ordinul a fost fondat in Crǎciunul anului 1120. Kuen a pictat incǎ tabloul altarelor. Altarul principal: Înǎlţarea Maicii Domnului, altarele secundare din nava transversalǎ, de la stânga le dreapta: „Naşterea Domnului", „Familia Sfântǎ", „Sfântul Norbert inaintea Sacramentului", Familia premonstratenşilor", şi „Luarea de pe cruce".
 
Statuile situate in stânga respectic dreapta al alarului principal reprezintǎ; Sfântul Augustin – dǎtǎtorul regulei, şi Sfântul Joan Botezǎtorul – patronul ordinului. Statuile au fost sculptate de Anton Sturm.
 
Artisticele statui situate lânga altarul crucii, au fost sculptate in anul 1628 de Christoph Rodt, şi prorein din beserica precedentǎ, cum incǎ şi scaune pentru cor, in care pot sǎ ia loc 50 de canonici şi sunt inpodobite cu busturile celor 12 apostori Isus, iar in dreapta 13 femei sfânte. Pupitrul este împodobit cu acea scenǎ impresianantǎ, când sfântul Norbert învinge ereticul Tanquelin cu puterea Evanglreliei.
 
Biserica se terminǎ in vest cu o orgǎ mare, impozantǎ in stilul rococo. Cu cele 3550 tuburi şi cu cele 58 de registri, aceastǎ orgǎ este adaptatǎ pentru concerte. Efectele sonore, cum ar fi: carillon, cinguettio san grandine fac un spectru total intr-o armonie perfecta.