A monostor

A hagyomány szerint a monostort 1126-ban alapította három testvér, a „von Bibereck" nemzetségből: Berthold, Bibereck grófja; Konrád, Chur püspöke és Siegfried augsburgi kanonok.
 
Az első premontrei kanonokok a szomszédos Ursbergből jöttek. Kezdetben a síkságon telepedtek le, de csakhamar átköltöztek a kastély dombjára.
 
A virágzó monostor 1444-ben apátsági rangra emelkedett, majd 1544-ben a császárnak lett alárendelve.
 
Túlélte a parasztfelkelést és a Lutheri reformációt, valamint a harmincéves háborút.
 
A 18. században három nagy apátja volt: Dominicus Schwaninger, Kaspar Geisler és Georg Lienharth. Ők teremtették meg ezt a barokk környezetet, amelyet mind a mai napig csodálhatunk. A monostor nyugati szárnyának építése 1732 körül kezdődött. Az új templom, valamint a keleti szárny alapkövét 1752-ben tették le. A templomot a munkálatok befejeztével 1758-ban szentelték fel. A monostor déli szárnya azonban csak 1766-ban készült el. A 18. század gyümölcsöző évei alatt az összes plébániatemplom és filliák helyre lettek állítva vagy újakat alapítottak. Az elkövetkező háborús évek, a francia menekültek nagy anyagi megterhelést jelentettek az apátság számára. A Lunéville-i béke után az elvilágiasodást már nem lehetett megállítani.
 
Az apátságot a bajor hadsereg 1802-ben elfoglalta, a konventet pedig (36 kanonok élt itt akkor) feloszlatták. A feloszlatás után 180 évvel, a windbergi apátság vette át a monostort 1982-ben. Ettől kezdve ismét megindult Roggenburgban az élet, sok lelkes fiatal rendtárssal, akik a régi hagyomány újjáélesztésén mukálkodnak.
 
A monostorban található egy történelmi rokokó ebédlő amely gazdagon van díszítve stukkókkal, valamint a régi kőnyvtár művészi faragásokkal és a mennyezeten egy hatalmos freskóval, amely Konrad Huber klasszicista művész alkotása. A két terem megtekinthető a kolostorba látogatok számára. A volt prelátura, a nyugati szárnyban található amely egy hatalmas díszterem, a fogadószobával, az apát császári lakosztályal és a volt hivatalával. Ezek a termek valóban „császári" termek. Ma a községháza, egy általános iskola és a Monostori Múzeum van elhelyezve benne.