A monostor temploma

A roggenburgi monostor temploma Svábország egyik legértékesebb barokk épülete. A templom 1752-1758-ig épült Simpert Kramer vezetésével. A munkálatokat fia, Martin Kramer fejezte be. A templom kereszt alakban épült, hossza 70 m, szélessége 35 m, magassága 28 m.
 
A művészi szalagfelvetés (szövés) Johann Brutscher műve. A templom magassága és nem hagyományos homlokzata egybeolvad a monostorral és annak oldalbejáratával.
 
A nyugati kereszthajón két kápolna van. A templom kétsoros ablakai árasztják el a belső teret fénnyel. Az eredeti freskókat Wessobrunn készítette, viszont 1845-ben, mikor leszakadt, a boltozat tönkrementek. A bajor állam 1900-ban restaurálta Franz Martin Kuen vezetésével. A mennyezet nagy freskója Jézus születését tárja elénk, ugyanis ezen a napon alakult a rend. A főoltárkép: Mária mennybevétele, a kereszthajó oltárképe balról jobbra: Jézus születése, Szent család, Szent Norbert az Oltáriszentség előtt, a prémontrei család és a keresztről való levételt ábrázolja. A szentéjben szobrok fogják közre a főoltárt: balra Szent Ágoston, jobbra Keresztelő Szent János, amely Anton Sturm faragása.
 
A kereszthajó szobrait 1628-ban Christoph Rodt készítette és az előző templomból, származnak, éppúgy, mint az 50 személyes stállumok, valamint a 12 apostol és Jézus mellszobra balra. Jobbra pedig a 13 szent asszonynak a szobrai. A pulpituson Szent Norbert látható, amint monstranciával és egy kereszttel a kezében egy eretneken áll.
 
A templom nyugati részében található egy rokokó orgona, amely 5 manuális, 58 regiszteres és 3550 sípból áll. A különböző hanghatások tökéletes harmóniáját biztosítja.