Museul mǎnǎstirii

Aproape de uşa bisericii se aflǎ intrarea in muzeu. Câteva incǎperi reprezintǎ aratǎ foarte clar istoria mǎnǎstirii de la fondare 1126 pânǎ la secularizaţiune 1802. Numǎrul mare de obiecte expuse şi moştenirea lǎsatǎ de ultimul abate imperial, Thaddäus Aigler, moştenire transferatǎ la moartea sa în 1822 in oficiul cǎsei sǎracilor, cu urmǎtoarele rugǎminte: „puneţi-le la un loc, pentru cǎ aparţin istoriei Roggenburg ului!" Cu acest muzeu ex-abaţia imeriala din Roggenburg contribuie la conservarea bogatei culturi din mǎnǎstirile din ţinutul Şvab. Un patrimoniu artistic datând cu secolele 17, 18 cu tema „Barocul", „Devoţiune popularǎ", şi „Istoria ordinului Premonstratens" conţine şi aratǎ vizitatorului picturi pictate de pictori din Weißenhorn: Franz Martin Kuen şi Konrad Huber, minunate opere lucrate cu mǎiestrie în aur, vestimente liturgice lucrate artistic...